22 januar 2008

Vil ha åtte stor-universiteter

Utdanning.no:
"Stjernø-utvalget vil redusere 38 utdanningsinstitusjoner i Norge til åtte universiteter. I morgen leverer utvalget sin innstilling til en storreform i den høyere utdanningen i Norge. Utdanningsforbundet er skeptisk til om dette er rett medisin."