24 januar 2008

Store utfordringer for høyere utdanning

Aftenposten, 23.01.08:
Steinar Stjernø
"Norsk høyere utdanning er ikke i krise, men står overfor klare utfordringer. Det fins imidlertid ikke en nasjonal strategi for å møte disse."