01 februar 2008

Fremragende undervisning til fremragende studenter

Universitas:
"Å gi fremragende utdanning til fremragende talenter henger tett sammen med konkurranseevnen både nasjonalt og internasjonalt, samtidig som det er et mål i seg selv for å fremme forskning i internasjonal toppklasse."