14 februar 2008

Norsk skole og utdanning - hva vet vi?

Konferanse 8. april 2008 hotell Bristol, Oslo:
"Lærings- og undervisningsprosesser er i sterk endring med nye mål og funksjoner og endret forhold mellom lærer og elev.

Dette betyr at utdanning og forskning utgjør viktige produksjonsfaktorer, utgjør store poster på statlige budsjetter, står sentralt i den offentlige politikken, er viktigere enn noensinne og spiller en sentral rolle i livene til en stor og stadig voksende del av befolkningen. Derfor er det viktigere enn noen gang å utvikle vår systematiske og langsiktige kunnskap om utdanning og forskning."