14 februar 2008

Tilgang til forskningsfronten - et innspill til innovasjonsmeldingen

Nyheter - Norges forskningsråd:
"Norge må sikre seg bedre adgang til den globale produksjonen av kunnskap. Og vi må delta mer i den kommersielle utnyttelsen av resultater fra den internasjonale forskningsfronten.

Det må være noen hovedmålsettinger med den nasjonale innovasjonsstrategien, mener Norges forskningsråd i sitt innspill til innovasjonsmeldingen som Regjeringen har under utarbeidelse.

Blant en rekke andre forslag som Forskningsrådet fremmer er:
- Tilstrekkelig kapasitet og effektivitet i FoU-systemet for å muliggjøre rask omstilling i forhold til viktige samfunnsendringer
- Utvikling av nye næringsområder innenfor fornybare og bærekraftige energiformer samt miljøteknologi for å utnytte eksisterende kunnskapsfortrinn på nye områder
- Større kunnskap om innovasjonsledelse og kundedrevet design som viktige bidrag til økt innovasjonsevne