22 februar 2008

Samspill og samarbeid – den viktige debatten etter Stjernø

Rektor Torbjørn Digernes, NTNU:
"NTNUs mål, rolle og strategier
NTNU har satt seg ambisiøse mål om å bli internasjonalt ledende på utvalgte fagområder. NTNU har en nasjonal rolle innenfor teknologi og naturvitenskap, og et særlig oppdrag i å forske og undervise på de komplekse samspillrelasjonene mellom teknologi, natur, samfunn og kultur.

En hovedstrategi for å nå målene, er å styrke kvaliteten på hele virksomheten, men særlig på forskningen, som er avgjørende for det internasjonal omdømmet.

Hva trengs for å fylle den nasjonale rollen? NTNU trenger samspill med alle regioner i Norge for å oppfylle sin nasjonale rolle på teknologi. Da må vi gjøre vår kunnskap tilgjengelig gjennom nettverk med regionale kunnskapsnoder, og høgskolene er det naturlige valget. Dette samarbeidet må imidlertid utvikles på andre måter enn ved institusjonell sammenslåing."