15 april 2008

Får knapt tid til å forske

Tekna:
"For mye tid går med til administrasjon, på bekostning av forskning og undervisning, mener Teknas medlemmer i forskningssektoren. Dette er en av konklusjonene i en rapport som NIFUSTEP har laget for Tekna, og som nå oversendes forskningsminister Tora Aasland.

Les rapporten her"