14 april 2008

Svenskenes Vinnova - strategidokument

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG – SVERIGES FRAMTID. STRATEGI FRÅN VINNOVA FÖR ÖKAD INNOVATIONSKRAFT
(Last ned strategidokumentet her: vp-07-01.pdf, 100p)

"Strategiska insatser för innovationsverksamhet i SMF bidrar till att ge ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv som drar nytta av globaliseringens möjligheter. För att få fler företag att investera i innovationer och FoU behövs långsiktiga insatser med enkla och tydliga regler. ...

Satsa på aktivt och varaktigt deltagande av SMF i starka forsknings och innovationsmiljöer
Starka forsknings- och innovationsmiljöer består av samarbete mellan näringslivet och högskolor, universitet och institut, och är drivande för marknadsinriktad forskning som
kan omsättas i nya innovationer. Nya företag som är avknoppningar från etablerade större företag, och som har samarbete med akademin, har bra förutsättningar att bli framgångsrika företag. Fördelarna för ett litet eller medelstort företag, som deltar i samarbetet kring en stark forsknings- och innovationsmiljö eller ett företagskluster, är flera:
• Tillgång till kompletterande kompetens (ex design, finansiell kompetens, distribution, produktion etc.) att engagera i sin egen verksamhet
• Nätverk till den FoU-kompetens som företaget behöver
• Inspiration till nya produkter/affärer genom mötet med andra kompetenser och aktörer
• Möjlighet att reducera kostnader genom specialisering
• Möjlighet att offerera större projekt genom samarbete med andra företag i nätverket
• Kundkontakter genom andra företag/aktörer

Starka regioner såsom Stanford och Boston-regionen i USA utmärker sig särskilt genom att såväl individer som företag söker sig aktivt till samarbeten inom dessa regioner. En utvärdering av 500 företag som fått finansiering i SBIR i USA visar att tillväxten varit mycket högre för företag som finns i starka miljöer jämfört med företag som inte har någon aktivitet i en stark miljö. Ett exempel på en stark FoI-miljö i Sverige är miljön kring Karolinska Institutet som har en internationellt stark attraktionskraft både för företag och forskningsaktörer."