07 april 2008

Lansering av Norge - Nord-Amerika programmet (2008-2011)

SIU.NO:
"Partnerskapsprogrammet er et av tiltakene i Kunnskapsdepartementets (KD) Nord-Amerika strategi innenfor høyere utdanningssamarbeid 2008-2011, som statsråd for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland, lanserte i fjor høst.

Langsiktig samarbeidsfokus

SIU lyser nå ut tolv fireårige partnerskapsprosjekt, hvor prosjektstøtten for 2008 er kr 250.000 per partnerskap, mens årlig beløp for årene 2009-2011 er kr 500.000*. Partnerskapsprogrammet skal stimulere til økt institusjonssamarbeid ved å bygge bærekraftige akademiske nettverk og styrke utvekslinger mellom Norge og Canada, og Norge og USA. Gjennom å stimulere til faglig fundert samarbeid som er forankret i lærestedenes ledelse, forventes engasjement og langsiktighet i samarbeidet.

Diversitet og innovasjon

Fra KDs side er det ønskelig at programmet inneholder ulike elementer, som student- og fakultetsutvekslinger, felles curricula, intensive programmer, sommerskoler, felles utdanningsmoduler og felles utdanningsprogrammer. Det er også ønskelig at utdanningssamarbeid som spesielt fremmer innovasjon og entreprenørskap blir stimulert gjennom denne satsingen."