07 april 2008

Paradigmeskifte i næringslivet

Abelia:
"Det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden. – Vi trenger et paradigmeskifte i næringslivet, hevder BI-professor Torger Reve, som presenterer en ny modell for å forstå kunnskapsbasert næringsliv i Økonomisk Rapport nr. 3/2008. - Den gamle næringslivstenkningen henger fortsatt fast, og det er vel kun Abelia som forsøker å tenke annerledes, sier Reve. ...

For å forstå den nye kunnskapsbaserte næringslivsdynamikken trenger vi en ny forståelsesmodell av næringsliv.

Da er det ikke bare nødvendig med sterke lokale næringsklynger slik vi i dag har innen en rekke sektorer.

Vi trenger å oppgradere noen av de internasjonale næringsklyngene til globale kunnskapsknutepunkt (global knowledge hubs). Her ligger nøkkelen til Norges fremtidige internasjonale næringslivsposisjon. Det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden."