07 april 2008

Nytt program for utdanningsforskning - Planutvalg er oppnevnt

KUL:
"I tråd med Forskningsrådets vanlige prosedyrer ved igangsetting av nye forskningsprogrammer, skal det også for det nye utdanningsforskningsprogrammet utarbeides et forslag til programplan. Divisjonsstyret for Store satsinger har nå godkjent sammensetningen av planutvalget som skal ha ansvaret for dette arbeidet."