07 april 2008

Nytt program for utdanningsforskning (2009-2018) er under planlegging

KUL:
"Et nytt utdanningsforskningsprogram er under forberedelse. Kunnskapsdepartementet har bedt Forskningsrådet påta seg ansvar for gjennomføring av et nytt program som skal gå over 10 år (2009-2018).

Siktemålet er at det skal lyses ut midler under det nye programmet sent på høsten 2008, slik at prosjekter kan komme i gang medio 2009. Det er selvsagt fortsatt usikkert hvor stort budsjett programmet vil få, men Forskningsrådet har i sitt budsjettforslag for 2009 foreslått ca 30 millioner som ramme for programmet dette første virkeåret."