27 mai 2008

Klimapolitikk gir teknologiske muligheter

Kronikker og kommentarer - NFR: "Statsminister Jens Stoltenberg satte en ny standard for debatten om klimapolitikk gjennom sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte. Nå begynner arbeidet med å konkretisere en offensiv strategi for å nå ambisiøse mål."