29 mai 2008

Håper på del av ny miljøpott

Universitetsavisa:
"Både regjeringen og Forskningsrådet roses for initiativet som skal materialisere seg i sju nasjonale forskningssentra for miljøvennlig energi (FME). Prislapp: 100 millioner per år.

– Teknologiutvikling på dette området er Norges kanskje viktigste bidrag til verden på klimaområdet, sier Steinsmo og Digernes videre.

De to lederne er fornøyd med at den varslede nasjonale satsingen skal skje innenfor sentra der forskningsmiljøer og industrien skal samarbeide.

NTNU- og SINTEF-sjefene peker samtidig på viktigheten av at den økte forskningsinnsatsen følges opp av en tilsvarende økt satsing på utdanning. ...

- Den nasjonale miljødugnaden myndighetene legger opp til, står og faller med at vi hele tida klarer å bringe fram nye fagfolk med de kunnskapene som trengs, avslutter Steinsmo og Digernes.