06 juni 2008

Stopp subsidiene!

Tekna:
"Istedenfor å bruke krefter på å bevare et industrikraftregime som allikevel forsvinner, bør vi nå rette blikket fremover og bli foregangsland i utvikling og bruk av fornybar energi, skriver Kåre Rygg Johnsen i en kronikk i Dagens Næringsliv 2. juni. Kronikken er forankret i en rapport fra Vista Analyse."