13 januar 2009

Gode analyser, liten handlekraft

Næringslivets Hovedorganisasjon
"Regjeringens perspektivmelding mangler næringspolitikk, mener direktør for næringspolitikk i NHO, Petter H. Brubakk.

- Regjeringens perspektivmelding er som vanlig full av gode analyser av norsk økonomi og hvilke problemer vi må løse i årene framover. Det avgjørende er imidlertid om regjeringen klarer å følge opp analysene i meldingen med konkrete strategier, både når det gjelder den næringspolitikken som skal bidra til å styrke norsk verdiskaping fremover, og forslag som skal sørge for at offentlig sektor blir så effektiv som regjeringen mener den må bli, sier Petter H. Brubakk."