14 januar 2009

Google - Legger ned i Trondheim

Adressa / Universitetsavisa:
Onsdag sto forskningsminister Tora Asland på podiet under Lerchendalkonferansen og brukte Googles tilstedeværelse i Trondheim som sannhetsvitne på hvor sterke forskningsmiljø byen har. Noen timer senere ble det kjent at Google legger ned i Trondheim.

[PR-ansvarlig for Google Nord-Europa, Kai Oberbeck:]
"- Vi ser på muligheter for å samle flere av ingeniørene våre i Norden. Vi ønsker å forbedre effektiviteten. ...
De forteller at nedleggelsen skal være et resultat av mangel på kvalifisert norsk arbeidskraft..."