19 februar 2009

Forskning i næringslivet: Ønsker tettere samarbeid med akademia

Norges forskningsråd:
"Hva må til for å løfte store bedrifters forsknings- og utviklingsinnsats?.

- For det første bidrar vi betydelig til å utvikle fagmiljøene på universiteter, høgskoler og institutter. For det andre stimulerer vi koplinger og samarbeid mellom akademia og næringslivet, blant annet gjennom støtte til doktorgradsarbeid. For det tredje gir vi direkte støtte til bedrifter, ofte i samarbeidsprosjekter med akademia, sa direktøren for Divisjon for Innovasjon i Forskningsrådet. ...

Utdanning av stipendiater ved våre universiteter og høgskoler er viktig for de store bedriftene. Ikke bare for deres forsknings- og utviklingsarbeid, men også fordi stipendiatene utgjør et viktig rekrutteringsgrunnlag.

Stort sett samtlige innledere var enige om at en bedret norsk naturfagskultur begynner med lærerutdanningen. De mente at statusen hos læreryrket må opp. Læringsmiljøene må være utfordrende og kreative der man evner å sette fokus på kunnskap samtidig som lekenheten og idérikdommen beholdes."