19 februar 2009

Vil ikke ha nyutdannede ingeniører/Nyutdannede er ikke godt nok forberedt på arbeidslivet

Teknisk Ukeblad:
"En av tre, 33 prosent, av norske ingeniørbedrifter gir uttrykk for at de er skeptiske til nyutdannede ingeniører.

Grunnen er at de mangler praktisk arbeidserfaring og at bedriftene har lite tid til å gi dem opplæring.

– Dette er et bevis på at vi trenger praksis i ingeniørutdanningen. Ingeniører skal ut i samfunnet og løse praktiske oppgaver. Utdanningen må være deretter, sier Emanuel Rygg, leder for NITO-studentene, i en pressemelding."

Næringslivet: Utdanningen er for teoretisk
"1500 bedrifter er ikke i tvil: Nyutdannede er ikke godt nok forberedt på arbeidslivet. Arbeidsgiverne etterlyser mer praksis i løpet av studietida, slik ordningen er i Danmark. Der kan universitetsstudenter få godskrevet studiepoeng etter praksisperioder i bedrifter.

Studieminister Tora Aasland synes dette er en interessant vei å gå: - Det er absolutt en vei å gå. Vi er veldig opptatt av å inkludere det mer praktiskrettede i de utdanningene som kanskje er blitt for teoretiske. Så her er det viktig både for arbeidsgivere å synliggjøre sine krav og for lærestedene å hele tiden være oppdatert, slik at det blir en relevant utdanning, sier Aasland til NRK."

Nordmenn best forberedt på arbeidslivet

"Utdanningen er for teoretisk, slik at studentene ikke er forberedt på yrkeslivet. Det har vært essensen i flere medieoppslag den siste tida. Liv Anne Støren, utdanningsforsker i Nifu Step, viser i rapporten 'Høyere utdanning og arbeidsmarked i Norge og Europa' at dette slett ikke stemmer.

– Arbeidsgiverne har nok opplevd enkelte negative tilfeller, men å generalisere og si at norske kandidater er dårlig forberedt, virker rart. Ut fra mine data stiller jeg meg tvilende til at det norske utdanningssystemet ikke forbereder studentene på relevante jobber, sier hun. Hun legger til:

– Det vil alltid være rom for forbedringer i en utdanning, og det kan sikkert være behov for mer praksis og bedre samarbeid mellom læresteder og arbeidslivet. Men man kan ikke vente at en nyutdannet person ikke trenger opplæring og oppfølging i en jobb. De fleste jobber dessuten ved siden av studiene, som ofte gjør det enklere å gå fra studier til jobb. Å si at studentene er uforberedt på arbeidsmarkedet, er for enkelt, sier Støren."