12 februar 2009

Statsråden vil ha studentene med på råd

Universitetsavisa:
"Det var en meget engasjert statsråd som ble vist om på NTNU og Sintef torsdag formiddag, for å besøke miljøene som skal huse de fire FME-sentrene han har tildelt de to institusjonene. ...

Statsråden ... vil etablere et eget forum, en ”tenke-tank” som han formulerte det, hvor 2 studenter og stipendiater tilknyttet hvert av de ulike sentrene inviteres med.
- Dette er tenkt å være en eksklusiv gruppe hvor det skal være lov å være kreativ, lovte Riis-Johansen.
Overfor Universitetsavisa utdypet han tiltaket slik:
- Jeg er ute etter de gode ideene, og søker mennesker som kan utforske ideer utenfor de oppgåtte løypene. Da er det en god ide å gi unge mennesker denne muligheten til å lufte tanker og visjoner i en slik setting.