27 februar 2009

Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv

NIFU STEP:
NIFU STEP har lagt frem en rapport om opplæring og kompetansehevinger. Rapporten påpeker at det er en klar sammenheng mellom innovasjonsaktivitet og omfanget av opplæring i bedriften. Det hevdes også at den nordiske modellen har betydelige positive effekter på virksomhetenes investeringer i kompetanse.
Last ned rapporten her.