06 mars 2009

Evaluerende læring

NFR - VRI
"Prosjektet evaluerende læring og programutvikling i VRI ble initiert av programstyret for VRI i juni 2008. Målet med prosjektet ble definert som at ”alle deltagerne i VRI skal involveres i en prosess med fokus på:
  1. Formidling av resultater og effekter, samt kontinuerlig kvalitetssikring av arbeidet i VRI-regionene gjennom en selvevaluerende og lærende prosess, dvs en ”evaluerende læring”
  2. Programutvikling, dvs. utvikling og forbedring av VRI som program.”
Startpunkter vedtatt av programstyret
  • Forskningsrådets rolle overfor det regionale arbeidet, vår ”fasilitatorrolle”
  • Erfaringsutveksling og utvikling av kompetansemeglerens rolle og funksjon
  • Regional foresight som virkemiddel i VRI og til regionale FoU-strategier
  • Mal for virkemidler
  • Utvikle forskningsagendaen i VRI
  • Videreutvikling av læringsarenaene i VRI
Les rapporten her.