30 august 2009

EU satsar på tverrfagleg samarbeid

Norges forskningsråd
"Stadig fleire av utlysingane frå EUs forskingsdepartement krev at forskarar frå fleire fagområde går saman for å finne løysingar på eit problem. ...

- Vi ser at EU-forskinga krev stadig meir samarbeid mellom forskarar frå ulike fag, fortel Ensby. Slik vil EU møte auka internasjonalisering, miljø- og klimautfordringane, og framveksten av teknologisamfunnet.

- I åra framover vil EU-forskinga difor bli enda meir tverrfagleg orientert."