11 august 2009

Nye midler til nordiske nettverk

Norges forskningsråd

"Ti nordiske nettverk vil få støtte fra delprogrammet "Effektstudier og tilpasning til klimaendringer". Programmet er en del av Toppforskningsinitiativet, en fellesnordisk storsatsing innenfor miljø, klima og energi i regi av NordForsk.

Toppforskningsinitiativet er den største nordiske satsingen på forskning og innovasjon noen gang. Satsingen skal være et nordisk bidrag til å løse den globale klimakrisen og skal fremme forskning og innovasjon i Norden som region. 'Effektstudier og tilpasning til klimaendringer' er ett av seks temaer som inngår i Toppforskningsinitiativet. Nettverksutlysningen vil være klar i slutten av august 2009. Forventet søknadsfrist blir i slutten av november 2009."